Siedziba Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej, Warszawa

Inwestycja zrealizowana

Siedziba Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej ul. Jutrzenki 135, Warszawa

Akademia Development Sp. z o.o. w 2018 r. była odpowiedzialna za przeprowadzenie transakcji nabycia oraz przebudowy kampusu Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie – nieruchomość o powierzchni 7.940 m2, położona w Warszawie, ul. Jutrzenki 135. Spółka przeprowadziła badanie prawne i techniczne nieruchomości, nadzorowała transakcję, uzyskała szereg decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia prac budowlanych, po czym przeprowadziła remont i przebudowę. Po zakończeniu prac budynek ma powierzchnię ok. 5 000 m2 powierzchni użytkowej. Akademia Development jest również odpowiedzialna za drugi etap inwestycji – planowaną dalszą rozbudowę budynku Uczelni. W trzecim kwartale 2022 r. uzyskaliśmy decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu pozwalającą na zaprojektowanie kolejnych 3 000 m2 powierzchni użytkowej.