Miasteczko Jutrzenki, Warszawa

Inwestycja zrealizowana

Miasteczko Jutrzenki, Warszawa

Miasteczko Jutrzenki jest kolejnym dużym projektem, który Akademia Development Sp. z o.o. przygotowała dla dewelopera – Aurec Home. Dla działek zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie Warszawskiej Kolei Dojazdowej Spółka uzyskała szereg decyzji o warunkach zabudowy, przygotowała projekty budowlane zgodnie z wytycznymi odbiorcy projektu oraz na ich podstawie uzyskała decyzje o pozwoleniu na budowę. Całość projektu jest szacowana na ok. 65 000 m2 powierzchni użytkowej mieszkalnej i usługowej.

Już po zamknięciu wyżej opisanej transakcji Akademia Development Sp. z o.o. podpisała następną umowę przedwstępną zakupu kolejnych działek dla Aurec Home, na których powstanie osiedle mieszkaniowe o powierzchni ok. 13 000 m2 powierzchni użytkowej mieszkalnej i usługowej.