Jutrzenki, Warszawa

Akademia Development Sp. z o.o. zabezpieczyła również grunty w dalszej części ul. Jutrzenki. Łącznie teren ma powierzchnię ok. 1 ha, na podstawie decyzji o warunkach zabudowy uzyskanych w najbliższej okolicy w przeszłości szacujemy chłonność na ok. 10 000 m2 powierzchni użytkowej mieszkalnej.  Odbiorcą tego projektu będzie spółka z grupy kapitałowej ROBYG S.A.