City Strefa i Modern Space, Warszawa

Inwestycja zrealizowana

City Strefa i Modern Space, Warszawa

Oba projekty zlokalizowane są na Warszawskich Włochach w rejonie ulic Budki Szczęśliwickie i Wikotryn. W ramach projektu Akademia Development Sp. z o.o. sprzedała spółce z grupy kapitałowej ROBYG S.A. szereg działek na których odbiorca realizuje wieloetapowe osiedle mieszkaniowe oraz budynki z lokalami na wynajem. Akademia Development Sp. z o.o. była odpowiedzialna za uzyskanie kompletu decyzji administracyjnych (aż do prawomocnego pozwolenia na budowę). Największa część transakcji na terenach przy ul. Wiktoryn jest nadal w trakcie realizacji. Przy niniejszej transakcji zabezpieczyliśmy grunty o łącznej powierzchni ponad 4 ha. Spółka uzyskała prawomocne decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę odbiorcą reszty projektu będzie również będzie spółka z grupy kapitałowej ROBYG S.A.