Nowa Kurkowa

Dziennik budowy

23 stycznia 2024 r.

Trwa IV etap prac budowlanych związany z zamknięciem stanu surowego. Obecnie realizowane są działania związane m.in. z: pracami instalacyjnymi, jastrychami, stolarką okienną oraz elewacjami budynku.